Uwaga! Wszystkie zamówienia złożone w dniach 21-31.12 zostaną wysłane po Nowym Roku. Dziękujemy za wyrozumiałość i zapraszamy do skorzystania z naszej oferty

Regulamin Sklepu NINIWY

1. Internetowy Sklep NINIWY, zwany dalej www.niniwa.com prowadzi firma NINIWA Spółka z o.o. z siedzibą w Lublińcu, przy ul. Posmyk 5.
2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. www.niniwa.com zastrzega sobie prawo wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze sklepu - przerwy techniczne, konserwacja systemu, zmiana oferty etc. Zamówienia realizowane są od poniedziałku do piątku w godz. 7-15.
3. Każde zamówienie przyjęte do realizacji zostanie potwierdzone drogą elektroniczną przez www.niniwa.com.
4. Wypełnienie formularza z danymi Zamawiającego jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie oraz przetwarzanie podanych danych osobowych do celów realizacji i rozliczania transakcji. Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim.
5. W przypadku braku towaru w magazynie, Zamawiający jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia.
6. Koszt dostawy pokrywa Zamawiający.
7. Wszystkie ceny towarów z oferty naszego sklepu nie obejmują kosztów przesyłki i zawierają podatek VAT.
8. Sklep www.niniwa.com nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru lub realizacji zamówienia, wynikające z błędnie lub niedokładnie podanego przez Klienta adresu dostawy.
9. Zmian w zamówieniu można dokonać kontaktując się z www.niniwa.com za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@niniwa.com lub bezpośrednio przez formularz kontaktowy na stronie internetowej sklepu.
10. Maksymalny czas oczekiwania na wpłatę to 3 dni od momentu zamówienia towaru. Po upływie tego czasu, przy braku wpłaty, zamówienie jest anulowane.
11. Złożenie zamówienia w www.niniwa.com jest prawnie wiążącą umową sprzedaży. Tekst umowy składa się z treści konkretnego zamówienia oraz z ogólnych warunków (Regulamin).
12. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza, zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.niniwa.com (w stopce) oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień umowy sprzedaży towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail. Wcześniejsze zamówienia Klient może zobaczyć w ramach konta po zalogowaniu w zakładce "Moje zamówienia".
13. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną: NINIWA Spółka z o.o. podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania sklepu internetowego, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić obsługę www.niniwa.com o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu sklepu internetowego. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: NINIWA Spółka z o.o., ul. Posmyk 5, 42-700 Lubliniec, mailowo na adres: info@niniwa.com lub poprzez formularz kontaktowy, wybierając odpowiedni temat wiadomości - Wsparcie techniczne. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem sklepu. Sklep www.niniwa.com. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

Więcej informacji o reklamacjach i zwrotach poniżej.

Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość
Każdemu Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego i korzystającemu ze sklepu internetowego www.niniwa.com przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od zawartej umowy zakupu towaru, bez podania przyczyny, w nieprzekraczalnym terminie 14 dni, który rozpoczyna się w dniu wysłania towaru. Termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem konsument wyśle oświadczenie o odstąpieniu na adres podany powyżej. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać wysłane na adres:  NINIWA Spółka z o.o., ul. Posmyk 5, 42-700 Lubliniec lub info@niniwa.com. W razie wątpliwości Klient będzie musiał przedstawić dowód zakupu towaru w www.niniwa.com, dlatego w celu przyspieszenia procedury, zalecamy dołączenie do oświadczenia dowodu zakupu, takiego jak: paragon, faktura, potwierdzenie przelewu itp.

Zwrot świadczeń: W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na adres:  NINIWA Spółka z o.o., ul. Posmyk 5, 42-700 Lubliniec.
Koszty: Koszty zwrotnego dostarczenia towaru obciążają konsumenta.
Wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość przez Klienta nie dotyczy profilu działalności www.niniwa.com.

Reklamacje związane z zamówieniami
NINIWA Spółka z o.o. jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego regulaminu proszę kierować na adres: info@niniwa.com lub poprzez formularz kontaktowy, wybierając odpowiedni temat wiadomości - Obsługa klienta, a w tytule wiadomości pisząc "reklamacja".

Reklamacje towarów.NINIWA Spółka z o.o. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
Reklamacji podlegają:
a) Towary posiadające wady ukryte powstałe z winy producenta
b) Towary uszkodzone mechanicznie w czasie transportu (Klient jest zobowiązany do sprawdzenia stanu przesyłki przed jej odbiorem od kuriera)
c) Towary niezgodne z zamówieniem.

Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną
NINIWA Spółka z o.o. podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania sklepu internetowego , w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić NINIWA Spółka z o.o. o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu sklepu internetowego.
Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres NINIWA Spółka z o.o., ul. Posmyk 5, 42-700 Lubliniec lub mailowo na info@niniwa.com, albo poprzez formularz kontaktowy, wybierając odpowiedni temat wiadomości - Wsparcie techniczne.
W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem sklepu.
NINIWA Spółka z o.o.  zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.